top of page

NÄDALAKAARDID: Kalad ei tohi alla anda, Veevalaja satub konfliktiMa tahan rääkida töö tegemisest ja töövaimsusest. Ma olen oma 9-5ni tööd teinud tänaseks peaaegu 14 aastat. Ja töö tegemine on miski, mille kaudu pean leidma enda elus tähenduse ja eesmärgi väljaspool mind ennast. See peab hõlmama sügavat heaolutunnet, usku, et töö annab oma panuse, seotuse tunnet teiste inimestega ja ühise eesmärgiga ning teadlikkust ühendusest millegi suuremaga kui mina ise olen.


Juba mõnda aega ei ole minu 9-5ni töö mind enam ülal kirjutatud viisil toitnud. Varem oli tööl käimine täielik õndsus, nagu oleks kõik täiuslik, mis iganes see ka oli. Mul oli tunne, nagu oleksin hetkes mitte kiirustatud takka ülesannete, tähtaegade või tegevuste tõttu, vaid ma olin ühenduses suurema allikaga, millel oli sel hetkel nii minule kui minu töökohale imeline mõju.


See oli ehtne, autentne ja kõik tundus olevat loogiline ja tegelikult tundsin, et näen palju suuremat pilti nii iseendast, oma kolleegidest, klientidest ja üleüldiselt tööst ja sellest, kuidas kõik need erinevad aspektid ühte sobivad. Praegu on lood natuke teistsugused.


Kõigepealt mõtled sa kindlasti, kuidas siis tööl sellise vaimsuseni jõuda? Inimesed kogevad seda erineval viisil. Mõne inimese jaoks on töövaim "alati olemas" – nii kogevad nad oma tööd alati. Teised kirjeldavad oma vaimukogemust tööl kui nende väärtuste, uskumuste, võimete ja elukogemuse "kokkutulekut". Nende isikute jaoks töövaim näib tekkivat keskeas.


Kolmas viis tööl vaimselt kohale jõudmiseks on reageerimine muutvatele sündmustele. Seda võib vaadelda kui vaimset kriisi, vaimset kasvu või mõlemat ja see võib juhtuda igas vanuses. Ja selles faasis olen mina praegu.


Ja neljandaks - mõned inimesed kogevad oma tööl käisime kogemust kui kontekstitundlikku - see tähendab, et seda mõjutab nende kontekstuaalne keskkond ning see tunne tuleb ja läheb.


Ma nimetaks neid erinevaid viise tööl spirituaalsuse tõstmiseks, sest seda kogemust saab kirjeldada kui teekonda, millel on määravad ja muutvad hetked.


Kuigi kõigil ei arene töövaim ühtmoodi, on nende kogemus tööl sarnane. Inimestel, kellel on töövaim, on ka ühised isiksuseomadused, mis viitab sellele, et see ei ole mitte ainult see, mida inimene teeb töövaimu edendamiseks, vaid ka selle inimese loomupärane olemus aitab kogemusele kaasa.


Inimesed, kellel on töövaim, on tavaliselt hästi kohanevad isikud, keda iseloomustab sisemise harmoonia tunne, positiivne energia, kohusetundlikkus, eneseületus, avatus võimalustele ja spiritualne kalduvus. See on integreeritud mina-isiksus, kuna töövaimu olemus näib olevat isiksuseomaduste integreerimine, mida sageli peetakse üksteisega vastuolus olevateks.


Näiteks on töövaimuga inimestel iseloomulik keskenduda üheaegselt iseendale ja teistele. Nad on edasi püüdlevad, kuid altruistlikud, omavad kontrollitunnet, kuid on avatud võimalustele, on eesmärgile orienteeritud, kuid peegeldavad. Üllatus tuleb aga siis, kui avastad, et töövaimu olemasolu üksi ei taga pidevat positiivset töökogemust.


Inimesed, kellel on töövaim, võtavad vastutuse ja tegutsevad sellise elu loomise eest, mida nad soovivad, sealhulgas selle eest, kuidas nad tööd kogevad. Nad elavad teadlikult elu, mis on eesmärgistatud ja tähendusrikas, nad viljelevad spirituaalset maailmakäsitlust, väärtuspõhist elu, nad hindavad ennast ja teisi ja nad täidavad oma tassi neile tähendusrikkal viisil.


Neid käitumisviise saab õppida. Näiteks teadlikult elamine, st oma elu elamise tähelepanelikkus ning eesmärgi ja tähendusega elamise valimine on isiklikul tasandil töövaimu kasvatamisel kesksel kohal. Sinu kavatsus kellegi suhtes on sinu tegevuse kõige olulisem aspekt. Niisiis, sinu eesmärk on lahkus, kaastunne ja see, et sa pole sinu enda jaoks seal tööl, vaid sa nende jaoks... Kogu see kavatsus on osa vaimsusest, kuidas ma oma tööl asjadega tegelen. Millises faasis oled sina, millises näites sa ennast enim ära tundsid?Want to read more?

Subscribe to www.vonwicca.ee to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
240 views0 comments
bottom of page